Det är härligt att se att fler och fler ser möjligheterna med att ställa om verksamheten mot hållbarhet och att det också kommer belägg  för att det är framtiden! De företag som vågar och vill vara delaktiga i den omställningen kommer inte bara få ökad lönsamhet utan också ha ett försprång gentemot sina konkurrenter. Inte minst ett försprång i att locka till sig talanger och nya kompetenser till sin verksamhet. Den nya generationen, millennials, ser också annorlunda på dessa frågor och är mycket mer intresserade av att se huruvida företag verkligen lever upp till det de kommunicerar både externt och internt!

Läs gärna artikeln i Svenska Dagbladet som ger belägg för att det även ger högre lönsamhet!