Här är talar jag på AI – 4X WASP seminariedag för industrin om AI som ett verktyg i selektering och matchning av kandidater och uppgifter! D var verkligen ett spännande uppdrag i en ny arena att tala om vikten av att se hur man kan använda detta verktyg. Ett verktyg som kan bidra till att skapa lönsamhet, tillväxt men också minska stress och öka mångfald och bidra till ett mer inkluderande samhälle. Med hjälp av artificiell intelligens som ett matchningsverktyg kan vi tillvarata varje individs potential på ett bättre och mer effektivt sätt!