nAbleGrowth och Parallelldatorcentrum på KTH anordnade igår ett seminarium på temat Hitta ditt drömyrke i vår tids nav – Datacenter! Detta är en bransch som få känner till, men som berör oss alla! Under kvällen hade vi en mycket spännande paneldebatt kring utmaningar och möjligheter för branschen idag och framåt! I debatten deltog Thomas Wunger, Coromatic https://coromatic.se/, Charlie Timmermann Schneider Electric https://www.schneider-electric.se/sv/work/campaign/innovation/datacenters.jsp, Jonny Broberg CBRE GWS Sweden AB http://www.cbre.se/se, Daniel Wladis ENACO, http://www.enaco.se/ och Gert Svensson Parallelldatorcentrum https://www.pdc.kth.se. Vi hann beröra många viktiga utmaningar och möjligheter för branschen. Några av dessa var bland annat behovet av att hitta ny arbetskraft på alla nivåer, den mycket snabba teknikutvecklingen och hur den kan påverka både vilken utrustning som kommer finnas i våra datacenters. Kanske kommer vi ha robotiserat delar av de uppgifter som vi utför idag snart! Gustav Bergquist, Multigrid Data Centers , riktade fokus på utmaningen med att tillgodose vårt framtida energibehov och frågan kring hur Sveriges elnät ska kunna möta de ständigt ökade kraven på kapacitet och tillgänglighet när fler och fler delar av vårt samhälle digitaliseras. Företagen berättade också om deras respektive Employer Value Proposition. Därefter talade Josefin Malmer ifrån HOME of Recruitment kring handfasta tips om hur man kan använda nya grepp och verktyg för att hitta de kandidater man efterfrågar när man rekryterar. Avslutningsvis så gav Stefan Engeseth, Detective Marketing, mycket belysande exempel på hur vi som människor kan dra lärdom av hajarnas överlevnadsinstinkter och beteenden, både som företag men också som individer. Vi måste alla vara rustade för en mycket disruptiv värld, där förmågan till anpassning är avgörande för vår framtid! Allt detta är gemensamma utmaningar och jag tror samtliga på plats var överens om att vi behöver nya innovationer och nya lösningar och inte minst fler nya kollegor som kan vara med i den fortsatta utvecklingen av denna fantastiska framtidsbransch här och nu! Vår ambition med detta event är att skapa ett forum och en möjlighet för studerande och arbetssökande och alla som är nyfikna på denna framtidsbransch att möta representanter för de som arbetar där idag. Vi behöver locka både unga och kvinnor samt öka mångfalden i branschen generellt och även höja intresset och kunskapen om vad som händer i datacenterbranschen. Så tanken är att detta är starten på fler liknande aktiviteter för att bidra till interaktion mellan utbildning och näringsliv här och nu!