nAbleGrowth och Prepaird höll seminarium på Ekskäret- Klustret kring hur Employer Value Proposition kan attrahera nya kandidater och även öka engagemang och lojalitet hos såväl befintliga medarbetare  som kunder. Vi visade också på hur man kan uppnå en mer fördomsfri rekrytering och ökad mångfald via digital matchningsteknik. Eftersom vi idag lever och verkar i en alltmer disruptiv omvärld så ställs högre krav på företag och organisationer att både hänga med och utnyttja fördelarna med ny teknik. Vi ville i detta seminarium visa på hur man kan använda ny teknik med ”smarta algoritmer” för att finna individens potential och på så vis bidra till både individ, samhälle och företags utveckling. Men att startpunkten för att attrahera rätt kandidater ändå måste vara ett tydlig vision och mission för varje företag och organisation och vi tipsar om var man kan börja arbeta med sitt Employer Value Proposition och hur man kan använda metoder som nudging och Talent Management  och digital matchning för att uppmuntra till självledarskap och ökad motivation i en organisation.