Om oss

Nina Dahl

Nina Dahl är en konsult inom HR och förändringsledning med inriktning främst på teknikindustrin och bygg – och datacenterbranschen. Hon hjälper sina kunder att skapa varaktig utveckling och ökat mervärde genom att arbeta med ledarskap, gruppdynamik och beteendeförändringar i syfte att skapa motivation. Med utgångspunkt i strategisk affärsutveckling och med fokus på hur skapar synergier mellan affär och human resources vill vi bidra till att skapa hållbar tillväxt. Med 20 års erfarenhet från både stora internationella företag, mindre svenska företag och start-ups brinner jag för att skapa ökat engagemang och motivation hos våra kunder. Utifrån ett djupt intresse för hur samverkan mellan stat, kommun och näringsliv och utbildningsväsendets alla nivåer också kan ta sig an dagens utmaningar för samhället. Att kunna bemöta en alltmer disruptiv värld är också särskilt viktigt idag när vi alla står inför den digitala transformationen och kanske speciellt i traditionella branscher som exempelvis byggsektorn. Med nya generationer som kommer in på arbetsmarknaden behöver vi också förstå deras värderingar och drivkrafter och hur vi kan möta dem. Allt detta händer i en också tid då vi går mot ett paradigmskifte där samspelet mellan individ och företagets värderingar verkligen blir en viktig framgångsfaktor. Att hitta sitt ”why” och också låta detta genomsyra din organisation är kanske det allra bästa framtidssäkringen man kan göra.

 

Jag är en nyfiken, engagerad och mycket resultatorienterad beteendevetare. Tack vare mina erfarenheter från både stora internationella koncerner och mindre svenska företag har jag haft förmånen att se och lära av mycket olika företagskulturer och arbetsmetoder. I mitt arbete med försäljning och marknadsföring har jag också fått möjlighet att sätta mig in i och kommunicera med olika kulturer som involverar både kunder och arbetsgivare. En av nycklarna till framgång för mig har alltid varit att hitta kundens specifika utmaningar och finna strategier för att leverera den bästa lösningen till kunder och partners. Det är viktigt att ta sig tid att analysera dina kunders speciella behov och visa geniunt intresse för såväl dina anställdas som kundens situation, mål och visioner. Detta lägger grunden till ett långsiktigt och fruktbart samarbete.

Min utgångspunkt är att använda min kunskap från beteendevetenskap tillsammans med min vilja att skapa möjligheter för människor att växa och utvecklas i sin yrkesutövning och även få ihop det så kallade livspusslet. Att vara med och bidra till bättre förutsättningar för hållbart ledarskap är min mission. Ett annan del är att vara med och skapa en miljö som stödjer organisationer att skapa ett företagsklimat som gynnar hållbar tillväxt. En arbetsmiljö där anställda känner sig inkluderade och involverade i förverkligandet av företagets eller organisationens uppdrag. Det är därför jag startade nAbleGrowth. Min önskan är att kunna hjälpa företag och organisationer i deras ansträngningar att utveckla och aktivt bidra till en hållbar tillväxt.

Alla är medvetna om att vi står inför stora utmaningar som snabb digitalisering, nya generationer på arbetsmarknaden och ett samhälle med stora utmaningar. Vårt uppdrag är att stödja transformation och därigenom öka motivationen och bidra till hållbar tillväxt baserat på målen i FN´s Sustainable Development Goals (SDG). Genom att använda Employer Value Proposition som ett verktyg att göra förändringen och därmed bli mer precis som organisation  både vad man kommunicerar till talanger, medarbetare, partners och kunder. Detta hjälper ert företag eller organisation att attrahera nya talanger och både medarbetare och kunder som delar er mission blir också mer lojala.

Nina Dahl