Rekrytering - utifrån dina framtida medarbetares potential

Rekrytering – utifrån dina medarbetares potential

Företagskultur & Värdegrund
  • Ledarskap  & Gruppdynamik
  • Beteende och attityders inverkan på resultatet 

Hur arbetar vi med rekrytering och varför?

  • Utgå ifrån en utförlig analys av både den tjänst som skall tillsättas och vad företaget befinner sig idag och vart de vill inom 5 år samt dess företagskultur och värdegrund.

  • Skapa en väl definierad kravprofil utifrån vad tjänsten kräver och den kultur och gruppdynamik som kandidaten söker till.
  • Skapa en annons som väl speglar  ert beteende och attityders inverkan och välj de kanaler som  man skall annonsera tillsammans med kunden och  med omsorg.
  • Intervjua kandiddater löpande och med ett kompetensbaserad urvalsprocess där både kunskaper, färdigheter, personlighet och inte minst drivkrafter kartläggs.

  •  Presentera löpande kandidater gentemot uppdrag när en kandidat går vidare till för rekrytering tas minst två referenser. 
  •  Kandidatpresentation samt möjligthet att bistå vid intervjuer hos kund också.
  •  Lyft fram potentialen hos kandidaterna och ta vara på de erfarenheter som breddar och fördjupar kandidatens förmåga att klara en uppgift.

  • Våga se till hur en grupps olikheter och skilda bakgrunder kan ge större utvecklingspotential. Finn de extra talanger och färdigheter som gör gruppen mer robust i en ständigt föränderlig värld.

”It doesn´t make sense to hire smart people and then tell them what to do; we hire smart people so they can tell us what to do.” – Steve Jobs

Hitta individens potential – via modern teknik

Rekrytering och Talent Management går igenom en anmärkningsvärd förändring. Jobbannonser, internetportaler, rekryteringsföretag och HR-avdelningar ser hur viktigt budskapet kring Employer Value Propostion är i kommunikationen med kandidater. Vi uppmuntrar också företag att söka efter varje individs potential genom att använda modern teknik och beprövad forskning ifrån psykometri. När man matchar individens personlighet, kunskaper,och färdigheter i kombination med värderingar och motivation, kan man uppnnå avsevärt bättre matchning vid rekrytering. Låt er företagskultur och er värdegrund vara er ledstjärna på er resa för att uppfylla era mål och visioner. Då kan ni stärka ert lag och nå bättre resultat och en mer hållbar arbetsmiljö där alla delar er mission.

The field of recruitment and talent management is going through a notable change. Job advertising internet portals, recruitment companies, print media and recruiters are reconsidering their value proposals. We encourage companies to look for each individuals potential by using modern technique and proven metholodgy. If you match peoples personality, knowledge and skills combined with values and motivations you make better matching when recruiting.  Let your company’s culture be your compass on your journey to fulfill your goals and visions. Then you can strenghten your team and reach higher and create a better place to work and achieve your mission.

Hur kan du attrahera och behålla talanger?

Vi visar hur du kan arbeta effektivt och målmedvetet med ditt Employer Value Proposition och genom detta attrahera fler och också behålla de talanger du redan har!