Finn potentialen!

Jag vill bidra med att utveckla potentialen för er organisation att kunna växa genom träffsäkra rekryteringsprocesser där mångfald och hållbarhet samt Psychological Safety är viktiga delar. nAbleGrowth vill alltid ha fokus på att hitta och ta vara på inneboende resurser hos såväl individen som organisationen. Att låta detta bli en naturlig del av verksamhetsutvecklingen där också coaching och feedback är centrala verktyg för expansion! 

Låt oss hjälpa er växa!

Vi vill lyfta fram vad som gör er unika och attraktiva som organisation! Vi använder ny teknik hjälpa er att nå era drömkandidater på kortare tid och med bättre träffsäkerhet. Vi använder senaste tekniken inom annonsering i kombination med ett fokus på er potential och medarbetarens potential. I vårt arbete är Psychological Safety och hållbarhet och autencitet viktigt i mötet er emellan.

Innovativ rekrytering

Vi hjälper er växa. Vi hjälper er hitta nya vägar till att nå fram till era drömkandidater med ny smart teknik som hjälpmedel kombinerat med beprövad kompetensbaserad rekryteringsmetod.


EB  & EVP

Utmana och utmanas i att förmedla det som är ert kärnbudskap och det som bär er mission och vision i all er kommunikation. Vi vill ge er bästa möjliga förutsättningar att möta den föränderliga marknad vi alla verkar i idag. 


Cultural Architect & Psychological Safety

Vill ni öka både prestationer, trivsel och resultat? Då kan vi hjälpa er att kartlägga ert nuläge inom Psychological  Safety! Därefter sätter vi upp mål och strategier för att nå ert önskeläge och ser vad som hindrar er att nå er fulla potential både som företag, team och medarbetare. 


Innovativ rekrytering

Jag använder mig av riktad annonsering, för att säkerställa att ni når ut till den målgrupp ni vänder er till för varje specifik rekrytering. Steg ett för att lyckas i rekryteringsarbetet är att nå ut till rätt kandidater! Detta gör jag med hjälp av ny teknik, där man länkar samman marknadsföring och annonsering och ert arbete med Employer Branding med er jobbannonsering. Därefter anpassas varje process utifrån era behov i varje enskild rekrytering. 

Vårt erbjudande

nAbleGrowth erbjuder allt från hela rekryteringsprocesser eller delprocesser såsom screening, telefonintervjuer, tester, assessmentövningar eller referenstagning i vårt erbjudande. Vi utgår alltid ifrån position och vilket behov av stöd har ni har i varje specifik process och tillfälle.