HÅLLBAR TILLVÄXT

MED AFFÄRSMÅL SOM UTGÅNGSPUNKT
OCH MEDARBETAREN I FOKUS

Hållbarhets- och mångfaldsstrategi

 • Hållbarhetsredovisning enligt nya kraven
 • Mångfaldspolicy
  Läs mer

Employer Value Proposition

 • Företagskultur & Värdegrundsarbete
 • Ledarskap & Gruppdynamik
 • Beteenden och attityders påverkan på resultatet
  Läs mer

Affärsutveckling & försäljning

  • Affärs- och marknadsplaner
  • Social Selling strategi
  • Säljuppdrag/Säljcoaching
  • Konsultativt försäljningsteknik
   Läs mer

Hållbar tillväxt med affärsmål som utgångspunkt och medarbetaren i fokus.

nAbleGrowth vill vara en aktiv och lyhörd partner till de företag som är delaktiga i att skapa en hållbar arbetsmarknad och bidra till att utveckla det hållbara ledarskapet. Vi vill med vårt arbete vara med och bistå företag som söker ny talanger och förmågor att kunna vara tydliga med sitt arbetsgivarvarumärke och därigenom attrahera dem de söker.

Vi hjälper er att via er kommunikation nå de talanger och förmågor som delar ert företags vision och idéer.  Vi använder Employer Value Proposition (EVP) eller på svenska er organisations värde erbjudande, (dvs unika företagskultur) som ett verktyg för att kommunicera ert arbetsgivarvarumärke. Med hjälp av EVP identifierar vi ert signum och den värdegrund ni vill utgå ifrån för att kunna attrahera de allra bästa talangerna till just er verksamhet! 

Vi börjar med att ta reda på var ni står, för att därefter gå på djupet med er ambition kring ert Employer Value Proposition.  När vi har definierat detta kan vi erbjuda er förslag på förändringar i tex arbetssätt och processer, beteenden och kommunikation och vad det kan tillföra just er organisation.

När ni som företag är tydliga med ert syfte och mission skapas tillit.  Ni inspirerar de som delar er syn och får dem att söka sig till er, vare sig vi talar om nya medarbetare, partners och inte minst kunder och ur tillit kommer också lojalitet ifrån kunder såväl som medarbetare. EVP är en kompletterande del till Employer Branding som verkligen sätter fokus på värdegrund och företagskultur.

nAbleGrowth vill också bidra genom att skapa event och arenor för möten där utbyte kan ske mellan arbetsgivare och  arbetstagare, kandidater och studenter. Möten mellan de som arbetar med frågor som berör hållbar tillväxt i förening med ny teknik och och hållbart ledarskap. Genom detta vill vi dra vårt strå till stacken i samhällsutvecklingen.

”No company, small or large, can win over the long run without energized employees who believe in the mission and understand how to achieve it.” – Jack Welch

Vårt uppdrag

Vi är med er hela vägen.

Vi utvärderar

Vi går igenom era visioner, strategier, mål och ledord mot bakgrund av er värdegrund och tar reda på vad och hur er omvärld ser på er idag. Vi gör detta genom bland annat medarbetar – och kundundersökningar.

q

Vi utmanar

Vi utmanar er att se om er vision, era ledord och er värdegrund idag stämmer överens med hur ni vill uppfattas av kunder och medarbetare. Vi  går också igenom hur väl det hänger ihop med de strategier och affärsmål ni har för verksamheten.

Vi utvecklar

Vi hjälper er att sedan utveckla allt detta utifrån de förbättringsområden vi identifierat under fasen utmaning. Detta kan ske genom exempelvis workshops, skräddarsydda utbildningar, coaching eller seminarier.

Vi utför

Vi kan med våra samarbetspartners på olika områden hjälpa er att gå från ord till handling i det vi utvecklat tillsammans med er. Det kan innebära  exempelvis intern och extern kommunikation, handlingsplaner utifrån målbilder, beteendeförändringar, ledarskaps- och/ eller säljutveckling, utnyttja gruppdynamik, olika kompetensutvecklinginsatser.

Kontakta oss

Vill ni veta mer? Är ni redo att göra de förändringar som kommer leda till att ni blir tydligare i vad ert varumärke står för både internt och externt? Vill ni åstadkomma förändringar som kommer att öka er attraktionskraft på marknaden och motivationen hos era medarbetare och inte minst ert resultat?

3 + 5 =