HÅLLBAR TILLVÄXT

HJÄLPER MÄNNISKOR OCH FÖRETAG I DERAS UTVECKLING

Hållbarhets- och mångfaldsstrategi

 • Hållbarhetsrapportering enl de nya lagkraven
 • Mångfaldspolicy
 • Läs mer

Employer Value Proposition

 • Företagskultur & Värdegrund
 • Ledarskap & Gruppdynamik
 • Beteendens och attityders inverkan på resultatet
 • Läs Mer

Human Resources & Affärsutveckling

  • Human Resources kopplat till affärsutveckling
  • Motivation & Resultatutveckling
  • Social Selling strategi
  • Levandegöra sitt mission (”why”)
  • Kund- och medarbetarlojalitet
  • Läs mer

Hållbar tillväxt – hjälper människor och företag att utvecklas.

nAbleGrowth strävar efter att vara en aktiv och lyhörd partner till de företag som vill bidra till att skapa en hållbar arbetsmarknad och att utveckla ett hållbart ledarskap. Vi vill hjälpa företag att attrahera nya talanger och utveckla sitt Employer Value Proposition ( EVP) och därigenom stärka sin möjlighet att attrahera och behålla de som delar företagets mission.

Vi föstärker er kommunikation utifrån er mission och er värdegund i syfte att lyfta fram ert Employer Value Proposition och stärka er attraktionskraft. Vi arbetar i nära samarbete med partners inom Talent Management, Hållbart Ledarskap och Digital Transformation. EVP är ett komplement till Employer Branding som verkligen fokuserar på värderingar och företagskultur.

När vi har identifierat vad ni väljer att betona i ert EVP kan vi ge er förslag till förändring. Vi erbjuder workshops, seminarier, och utbildning i kommunikation, hållbart ledarskap, säljteknik och affärsutveckling  genom att understödja beteendeförändring och underlätta digital transformation vill vi bidra till utveckling.

Om ni är tydliga med ert syfte och mission i er kommunikation och ert ledarskap, skapas tillit och förtroende. Ni attraherar då dem som delar erra visioner och får dem att söka sig till er, oavsett om vi pratar kandidater, partners eller kunder. Med tillit bygger ni också lojalitet hos såväl kunder som medarbetare.

nAbleGrowth anordnar även evenemang och  vill skapa arenor för möten där utbyte mellan arbetsgivare och kandidater, studenter kan ske. Forum där alla som är intresserade av hållbar tillväxt och särskilt hur vi kan använda olika verktyg och åtgärder för att talanger skall finna nya arbetsgivare och arbetsgivare i sin tur kan finna nya talanger. Vi ser hållbart ledarskap tillsammans med ny teknik för att utforska och hitta människors potential och stödja självledarskap, som viktiga delar i att åstadkomma hållbar tillväxt. Genom att arbeta för detta vill vi dra vårt strå till stacken för en mer hållbar social utveckling.

 

”No company, small or large, can win over the long run without energized employees who believe in the mission and understand how to achieve it.” – Jack Welch

Vår mission

Vi vill öka motivation och engagemang genom att driva transformation utifrån tydlighet, tillit och teamkänsla

Vi utvärderar

Vi går igenom era visioner, strategier, mål och nyckelord baserat på er värdegrund. Vi utgår ifrån de förutsättningar och förändringar som sker på just er marknad. Vi gör detta genom bland annat intervjuer och kund- och medarbetarundersökningar.
q

Vi utmanar

Vi utmanar dig för att se om din vision, dina nyckelord och din värdegrund idag överensstämmer med hur du vill upplevas av kunder och anställda. Vi granskar också hur väl de korrelerar med strategier och affärsmål för ert företag.

Vi utvecklar

Vi hjälper dig att utveckla allt detta baserat på de förbättringsområden vi identifierar under fasen utmaning. Detta kan ske genom exempelvis workshops, skräddarsydd träning, coaching eller seminarier.

Vi utför

Tillsammans med våra partners från olika kompetensområden kan vi hjälpa er att gå från ord till handling utifrån det vi utvecklat tillsammans med er för att stärka er företagskultur. Det kan innefatta intern och extern kommunikation, handlingsplaner baserade på nya mål, beteendemässiga förändringar, ledarskaps- och/eller försäljnings-utveckling, olika åtgärder för att stärka livslångt lärande för era anställda.

Kontakta oss

Är ni redo att göra de förändringar som förstärker ert varumärke och vad ni står för såväl externt som internt? Är ni redo att börja en resa som kan öka er attraktion på marknaden och även motivationen hos era medarbetare och inte minst era resultat?

9 + 14 =