Chefsrekrytering Stockholm

Varmt välkommen till nAbleGrowth – experter på professionell chefsrekrytering i Stockholm! Med ett brett nätverk av kontakter samt en unik rekryteringsteknik utgör vi ett tryggt val för er som söker nytt ledarskap. Den erfarenhet vi har samlat från några av Sveriges största företag garanterar ett kvalitativt resultat.

Chefsrekrytering i Stockholm - den perfekta kandidaten

Vägen mot den perfekta kandidaten vill vi på nAbleGrowth sammanfatta med två faktorer – ett brett kontaktnät och kreativa rekryteringsprocesser. Med tanke på den stora inverkan chefen har på en arbetsplats, är det av mycket stor vikt att tillsätta någon med erfarenhet, kunskap och goda ledarskapskvalitéer. Ett guldkorn helt enkelt.

Vi hittar chefen som är specialiserad inom just er bransch, med kunskap att vägleda och hjälpa er finna er fulla potential. Detta guldkorn är inte lätt att finna på egen hand, så låt oss hjälpa er! Med många år inom chefsrekrytering har vi utvecklat effektiva och fruktbärande tekniker, samtidigt som vi har samlat erfarenhet från oräkneliga scenarier.

Kom igång

Uppdragsöverenskommelse

Vi går igenom kravprofil och företagskultur samt mission, team och ledarprofil.

Annonsstrategi

Vi går igenom hur vi når ut till era målkandidater samt hur vi lyfter fram ert Employer Value Proposition och just denna position

Utvärdering av kandidater

Vi intervjuar kandidater och levererar shortlist samt avslutar med referens-tagning på den/de kandidater ni vill anställa.

Ett samarbete med oss - steg för steg

Processen kan tyckas vara komplicerad. Hur fungerar egentligen ett samarbete med oss? Här kommer en liten sammanfattning!

  1. Inledande samtal & kravprofil
    Chefrekryteringen inleds med att du kontaktar och bokar in ett inledande möte. Under detta möte får du veta mer om våra tjänster, medan vi skapar en kravprofil utifrån djupgående frågor om er verksamhet.

  2. Intervjuer & headhunting
    Genom att använda oss av ett omfattande kontaktnät och er kravprofil headhuntar vi professionella och erfarna kandidater till ledarpositionen. Dessa intervjuas av oss varpå vi levererar en shortlist till er.

  3. Möt kandidaterna!
    Vi har ställt höga krav på de kandidater som vi presenterar för er, vilket gör att den kompetens och de kvalitéer ni efterfrågar kan garanteras. Den blivande ledaren kan nu signas! Du kan räkna med uppföljning av oss, då vi vill säkerställa att allting gått bra.


Vikten av Employer Branding och EVP i rekrytering

I en arbetsmarknad där man behöver sticka ut är ett tydligt Employer Branding och Employer Value Proposition en essentiell del för att nå framgång i att attrahera rätt kandidater. Vad är viktigt att tänka på i detta för att fånga kandidaters intresse?
 
Våga visa vad som gör er unika och lyft fram er vision och mission och vad ni gör just nu för att uppfylla dessa och varför kunder och medarbetare väljer att komma till er. Kommunicera er företagskultur, ge exempel på hur ni lever den i vardagen. Var genuin och tydlig i all kommunikation och väck nyfikenhet och låt bildspråket bära det ni står för också! Då kommer ni nå de kandidater som engageras av det just ert företag kan erbjuda!

Employer Wellbeing är nummer ett i vad som är viktigast för att attrahera och behålla medarbetare. Läs en viktig artikel om just det här.

Partners

Intresseanmälan

Tidigare rekryteringar

Cultural Architect & Psychological Safety

Vill ni hjälpa era medarbetare och er organisation att finna varje medarbetares potential samt öka både prestationer, trivsel och resultat? Genom coachning i det vardagliga arbetet hjälper vi er att se varje individs möjligheter, för att utvecklas tillsammans. Vi fokuserar också på att ge arbeta med Emotionell Intelligens och hur det kan påverka ert företags arbete med  Psychological Safety.

Chefsrekrytering möte i Stockholm

Innovativ rekrytering - vår unika taktik

Det finns många aktörer på marknaden, så varför välja nAbleGrowth? En av många anledningar är vår innovativa rekrytering, som garanterar att du hittar precis vad du letar efter. Vi använder oss av riktad annonsering, med hjälp av vår partner, We Select. Tillsammans med dem, ett omfattande nätverk som attraherar toppkandidater, säkerställer vi att kravprofilen ni vill förmedla möter rätt person.

Vi kombinerar också detta med sociala plattformar, ett långtgående personligt kontaktnät och rekryteringstjänsten Active Search. Denna av oss beprövade och fungerande taktik har skänkt många företag ett starkt och proaktivt ledarskap. Hör av dig till oss för att få veta mer om våra innovativa rekryteringsprocesser.

Vad kännetecknar en bra chef?

En betydande del av vad som kännetecknar en bra chef är givetvis branschspecifikt och kompetensbaserat, men ledarskapskvalitéerna förblir detsamma. En framstående chef kännetecknas av en kombination av ledarskapskvaliteter och förmågan att skapa en positiv arbetsmiljö. En sådan ledare visar tydlig vision och strategiskt tänkande, samtidigt som de är öppna för input och samarbete. 

Beslutsfattande är grundläggande, där en bra chef tar ansvar för både framgång och misslyckande. Dessutom ska denne främja kontinuerlig utveckling och uppmuntra till mångfald och inkludering.

Kommunikationsfärdigheter är avgörande, de flesta vet hur frustrerande det är med bristande kommunikation. En bra chef är också lyhörd såväl som tydlig i sina budskap. Empati och förmågan att förstå och stödja medarbetarnas behov främjar en hälsosam arbetskultur, de anställda ska våga uttrycka sina åsikter och idéer. Med andra ord kan detta kallas för Psychological safety. 

Chefer med branschspecifik kompetens

Flexibilitet är viktigt för oss. Oavsett vilken bransch ni arbetar inom, kan vi med säkerhet hitta någon som matchar er kravprofil till punkt och pricka. Vi är specialiserade inom tech-branschen, projekt inom entreprenad, fastighet, industri, sälj och service.

Ni kanske vill hitta en effektiv operativ chef, i syfte att öka produktiviteten, förbättra kvaliteten på den produkt/tjänst ni erbjuder eller hantera ett komplext projekt. I takt med samtiden kanske ni vill hitta en miljöchef, som ansvarar för företagets hållbarhet. Oavsett vad ni har för behov, eller vilken bransch ni arbetar inom, kan vi stå till tjänst.

Genom att klargöra er affärsidé samt kort- och långsiktiga mål skapar ni som organisation en tydlig ram som underlättar vår jakt på den perfekta kandidaten. För att hitta optimala kandidater för chefsposter krävs att man ställer höga krav på varje aspekt, från rekryteringsprocessen och kandidaternas kompetenser till ledarskapskvalitéerna som helhet.

Chef håller föredrag

Omfattande återkoppling - inom 24 timmar

Vi känner väl till vikten av snabb feedback i denna bransch, vilket vi har valt att ta till oss. När ni hör av er till oss via vårt kontaktformulär kommer vi att svara inom 24 timmar. Svaret kommer då vara genomtänkt och innehålla en överblick gällande nästa steg i samarbetet med oss på nAbleGrowth.

nAbleGrowths flexibilitet utgår i att anpassa oss till varje bransch och vara väl insatt i utmaningar och möjligheter inom varje kompetensområde och bransch. Genom att ha erfarenhet av rekrytering från många olika branscher kan vi effektivt förstå och matcha de unika krav och behov som varje bransch och roll har.

Har ni några frågor om våra tjänster, eller är ni intresserade av ett samarbete? Hör av er! Vi finns tillgängliga på telefon, mail och här på hemsidan.

Vanliga frågor om chefsrekrytering

Erbjuder ni några garantier?

Vi på nAbleGrowth strävar efter långsiktig framgång för de kandidater vi placerar. Vi erbjuder dock ingen formell garanti. Däremot har vi ett djupgående engagemang för att endast lämna nöjda kunder bakom oss.

Hur anpassar ni er till unika branschspecifika krav?

Vår flexibilitet sträcker sig till att anpassa oss till varje bransch. Genom att ha erfarna rekryterare med branschspecifik kunskap kan vi effektivt förstå och matcha de unika krav och behov som varje bransch har.

Hur skapar ni en balans mellan att ställa höga krav på kandidaterna och att vara öppna för olika perspektiv?

Vår rekryteringsprocess innefattar en noggrann avvägning mellan att ställa höga krav och att vara inkluderande. Vi erkänner vikten av att öppna upp i syfte att omfamna olika talanger och erfarenheter. Vissa krav förblir givetvis höga, som ledarskapskvalitéer och kompetens.