Låt oss hjälpa er växa!

Låt ny teknik hjälpa er att nå era drömkandidater på kortare tid och med bättre träffsäkerhet. Vi använder oss av senaste tekniken inom rekryteringsverktyg i kombination med gedigen erfarenhet av kompetensbaserad rekryteringsmetod!

Finn potentialen!

Jag vill bidra med att utveckla potentialen för er organisation att kunna växa genom träffsäkra rekryteringsprocesser och ett agilt förhållningssätt till förändringsarbete och ledarskap. Med fokus på att hitta och ta vara på inneboende resurser hos såväl individen som organisationen. Att låta detta bli en naturlig del av verksamhetsutvecklingen där också coaching och feedback är centrala verktyg för expansion! 

Innovativ rekrytering

Vi hjälper er växa. Vi hjälper er hitta nya vägar till att nå fram till era drömkandidater med ny smart teknik som hjälpmedel kombinerat med beprövad kompetensbaserad rekryteringsmetod.


Förändringsarbete

Utmana och utmanas. Vi vill ge er bästa möjliga förutsättningar att möta den föränderliga marknad vi alla verkar i idag. 


Coachning

Finn potentialen. Vill ni hjälpa era medarbetare och er organisation att finna varje medarbetares potential samt öka både prestationer, trivsel och resultat?


Innovativ rekrytering

Jag använder mig av riktad annonsering, för att säkerställa att ni når ut till den målgrupp ni vänder er till för varje specifik rekrytering. Steg ett för att lyckas i rekryteringsarbetet är att nå ut till rätt kandidater! Detta gör jag med hjälp av ny teknik, där man länkar samman marknadsföring och annonsering och ert arbete med Employer Branding med er jobbannonsering. Därefter anpassas varje process utifrån era behov i varje enskild rekrytering. 

Vårt erbjudande

nAbleGrowth erbjuder allt från hela rekryteringsprocesser eller delprocesser såsom screening, telefonintervjuer, tester, assessmentövningar eller referenstagning i vårt erbjudande. Vi utgår alltid ifrån position och vilket behov av stöd har ni har i varje specifik process och tillfälle.