Coaching

Vill ni hjälpa era medarbetare och er organisation att finna varje medarbetares potential samt öka både prestationer, trivsel och resultat? Jag hjälper er att se varje individs möjligheter och erbjuder coaching och feedback i det vardagliga arbetet så att ni kan utvecklas tillsammans. Eller vill du erbjuda din medarbetare coaching vid uppsägning eller omställning? Eller är du jobbsökande och vill ha coaching så kontakta gärna mig för ett orienterande samtal.

Hur kan nAbleGrowth bistå er att finna potentialen?

Nedan ser ni några exempel på det som jag tror är viktigt i arbetet med att finna potentialen och genom detta utveckla både medarbetarna och företaget tillsammans!

Arbeta utifrån ett coachande förhållningssätt och använd och utveckla metoder att ge och ta emot feedback vid rätt tillfälle.

Använd förebilder – och berätta varför de är förebilder och hur de är kopplat till företagets mission och vision.

Walk the talk – arbeta aktivt med att se till att det man gör i sitt  vardagliga arbete är kopplat till de som företaget står för

Uppmuntra nyfikenhet och skapa en miljö av tillit – det lägger grunden till utveckling och lojalitet hos både kunder och medarbetare.

Uppmuntra till ”selfleadership” eller självledarskap på svenska som också uppmuntrar ansvar och skapar motivation.

Värna och arbeta aktivt med teamkänslan i både det lilla och det stora teamet! Att vara del av ett lag eller en grupp som delar samma drömmar och visioner är någonting vi alla uppskattar!

Jag tror att tydlighet och delaktighet är grundstenar för att skapa motivation och även lojalitet samt ge möjlighet att känna yrkesstolthet och att man växer tillsammans!

Jobb-coachning

Jobb coaching- I mitt arbete möter jag många som av olika anledningar har börjat fundera över vad de gör i livet. Det har blivit än mer aktuellt efter corona-epidemin som fått många att fundera över vad de använder sin vakna tid till både på och utanför arbetet. Därför erbjuder jag också jobbcoaching. I detta så utgår jag ifrån det japanska begreppet – Ikigai där man tar utgångspunkt i såväl din passion, mission samt ditt kall och ditt yrke för att från dessa aspekter sedan se hur det kan ge svar på vilken sysselsättning och på vilket sätt du vill ha den. Det är ju som bekant ett livspussel som vi har att lägga och då är det en fördel att våga se vilka bitar vi har att utgå ifrån! Jag kan ha både ett enstaka coaching tillfälle för att få igång inspiration eller återkommande tillfällen för en djupare och längre dialog.

Utveckla och berika dina medarbetare

Att använda coaching och feedback i sitt arbete både utvecklar och berikar alla medarbetare. Inte bara ledare/chefer har nytta av att ha ett lära sig mer om ett coachande förhållningssätt. Vi tror att det är ett av de bästa sätten att finna både medarbetarens och organisationens potential.

Vi coachar: ledare, medarbetare och grupper. Du kan ta hjälp av oss i olika delar av HR-arbete, för ökad mångfald och jämställdhet och för ett agilt förhållningssätt.

Offertförfrågan