Cultural Architect & Psychological Safety

Vill ni hjälpa era medarbetare och er organisation att finna varje medarbetares potential samt öka både prestationer, trivsel och resultat? Jag hjälper er att se varje individs möjligheter och erbjuder coaching och feedback i det vardagliga arbetet så att ni kan utvecklas tillsammans. Eller vill du erbjuda din medarbetare coaching vid uppsägning eller omställning? Eller är du jobbsökande och vill ha coaching så kontakta gärna mig för ett orienterande samtal.

Hur kan nAbleGrowth bistå er att finna potentialen?

Nedan ser ni några exempel på det som jag tror är viktigt i arbetet med att finna potentialen och genom detta utveckla både medarbetarna och företaget tillsammans!

Arbeta utifrån ett coachande förhållningssätt och använd och utveckla metoder att ge och ta emot feedback vid rätt tillfälle.

Använd förebilder – och berätta varför de är förebilder och hur de är kopplat till företagets mission och vision.

Walk the talk – arbeta aktivt med att se till att det man gör i sitt  vardagliga arbete är kopplat till de som företaget står för

Uppmuntra nyfikenhet och skapa en miljö av tillit – det lägger grunden till utveckling och lojalitet hos både kunder och medarbetare.

Uppmuntra till ”selfleadership” eller självledarskap på svenska som också uppmuntrar ansvar och skapar motivation.

Värna och arbeta aktivt med teamkänslan i både det lilla och det stora teamet! Att vara del av ett lag eller en grupp som delar samma drömmar och visioner är någonting vi alla uppskattar!

Jag tror att tydlighet och delaktighet är grundstenar för att skapa motivation och även lojalitet samt ge möjlighet att känna yrkesstolthet och att man växer tillsammans!

Psychological Safety


Det finns otaliga studier som visar på hur en hög grad av Psychological Safety korrelerar med både utveckling, lönsamhet och hållbarhet inom företag. När jag för några år såg ett inlägg om just Psychological Safety från Timothy Clark, som verkligen satte fingret på det jag upplevt i många organisationer så blev jag nyfiken att läsa mer. Så när de sedan lanserade sin utbildning och koncept för hur man kan arbeta med detta så gick deras kurs. Detta har sedan gett mig konkreta verktyg att använda för att kunna hjälpa företag att öka sin nivå av psykologisk trygghet i organisationen. Jag arbetar utifrån de fyra stadier som de har identifierat som;

Inclusion Safety, Learner Safety, Contributor Safety, Challenger Safety

När organisationen klättrat upp i denna trappa så når du tillslut visionen som är att kunna vara en fristad för inkludering och mångfald och en inkubator för innovation och utveckling! Det är en organisation som både ger hållbarhet och kan hantera förändringar!

Ta del av två välskrivna artiklar ang Psychological saftey här och här

Utveckla och berika dina medarbetare

Att använda coaching och feedback i sitt arbete både utvecklar och berikar alla medarbetare. Inte bara ledare/chefer har nytta av att ha ett lära sig mer om ett coachande förhållningssätt. Vi tror att det är ett av de bästa sätten att finna både medarbetarens och organisationens potential.

Vi coachar: ledare, medarbetare och grupper. Du kan ta hjälp av oss i olika delar av HR-arbete, för ökad mångfald och jämställdhet och för ett agilt förhållningssätt.

Offertförfrågan