Förändringsarbete

Vill ni öka motivationen och engagemanget i de förändringsarbeten ni driver? Vi använder agila metoder när vi jobbar med förändring och ledarskap och är utbildade inom Psycological safety

Hur kan jag hjälpa dig?

Vi svarar till exempel på frågor som hur försäljningen har utvecklats i er bransch, hur ni kommunicerar med era olika målgrupper (er social selling strategi), vad konsulterande försäljning innebär i er verksamhet och hur ni kopplar HR-arbetet till affärsutveckling och motivationens påverkan på resultatutvecklingen. 
Jag hjälper er även med digitalisering och att skapa förutsättningar för Psykologisk Trygghet med utgångspunkt i medarbetarnas möjligheter till inkludering, koninuerligt lärande, bidrag och insatser samt möjlighet att utmana. 

Agila metoder i förändring & ledarskap - utmana och utamas

Vill ni öka motivationen och engagemanget i de förändringsarbeten ni driver? Vi vill gärna vara med och skapa bättre förutsättningar för ett agilt förändringrings- och ledarskaparbete hos er! Vi arbetar utifrån tre huvudparametrar som vi ser är till stor hjälp i snabbt föränderlig värld och dessa är TYDLIGHET, TILLIT och TEAMKÄNSLA!

Psychological safety

Det finns otaliga studier som visar på hur en hög grad av Psychological Safety korrelerar med både utveckling, lönsamhet och hållbarhet inom företag. När jag för några år såg ett inlägg om just Psychological Safety från Timothy Clark, som verkligen satte fingret på det jag upplevt i många organisationer så blev jag nyfiken att läsa mer. Så när de sedan lanserade sin utbildning och koncept för hur man kan arbeta med detta så gick deras kurs. Detta har sedan gett mig konkreta verktyg att använda för att kunna hjälpa företag att öka sin nivå av psykologisk trygghet i organisationen. Jag arbetar utifrån de fyra stadier som de har identifierat som;

Inclusion Safety, Learner Safety, Contributor Safety, Challenger Safety

När organisationen klättrat upp i denna trappa så når du tillslut visionen som är att kunna vara en fristad för inkludering och mångfald och en inkubator för innovation och utveckling! Det är en organisation som både ger hållbarhet och kan hantera förändringar!

Ta del av två välskrivna artiklar ang Psychological saftey här och här

Vår mission

Vår mission är att ge er bästa möjliga förutsättningar att möta den föränderliga marknad vi alla verkar i idag. Både vad gäller att hitta potentialen hos det team ni har hos er idag och även identifiera och finna vad ni söker för att möta morgondagens utmaningar. Detta gör vi genom att använda ny teknik i kombination med erfarerenheter från en mängd olika verksamheter och miljöer. Vi utgår alltid ifrån våra ledord tydlighet, tillit och teamkänsla!

Vi utvärderar

Vi går igenom era visioner, strategier, mål och nyckel eller värdeord baserat på er värdegrund och er mission. Vi utgår ifrån de förutsättningar och förändringar som sker på just er marknad. Vi gör detta genom bland annat intervjuer och kund- och medarbetarundersökningar.

Vi utmanar

Vi utmanar dig för att se om er vision, era nyckelord och er värdegrund idag överensstämmer med hur ni vill upplevas av kunder och medarbetare. Vi granskar också hur väl de överensstämmer med de strategier och affärsmål som ni har för er verksamhet och ert företag.

Vi utvecklar

Vi hjälper er att utveckla detta baserat på de förbättringsområden vi identifierar under fasen utmaning. Detta kan ske genom exempelvis workshops, skräddarsydd träning, coaching eller seminarier. Vi presenterar ett förslag till åtgärd eller åtgärder med omfattning, tidsplan och kostnad samt också vad vi avser uppnå och hur ni sedan skall kunna mäta utslaget av detta. 

Vi utför

Tillsammans med våra partners från olika kompetensområden kan vi hjälpa er att gå från ord till handling, utifrån det vi utvecklat tillsammans med er för att stärka er företagskultur. Det kan innefatta intern och extern kommunikation, handlingsplaner baserade på nya mål, beteendemässiga förändringar, ledarskaps- och/eller försäljningsutveckling och coaching eller åtgärder för att stärka den interna kompetensutvecklingen.

Partners

Offertförfrågan