Vem är Nina?

Jag är en beteendevetare med lång erfarenhet från såväl försäljning, affärsutveckling, HR och rekrytering samt ledarskap. Det jag med mig från alla dessa olika företag, organisationer och viktiga funktioner är att alltid vara tydlig, ha tillit och skapa en god teamkänsla där alla arbetar mot samma mål. Ofta har också en av de största utmaningarna varit att ha en kompetens-
försörjning som är med i de mål och de aktiviteter som sker i företaget. Har man inte rätt bemanning så kan det bli tufft att leverera mot uppsatta mål och det är där jag vill vara med och hjälpa till i er rekrytering både här och nu vid akuta behov men också som bollplank i arbetet med den strategiska kompetensförsörjningen och också ta med uppskill och reskill i de arbetet med att utveckla medarbetarna och organisationen.

Att uppnå tillit, tydlighet och teamkänsla låter kanske enkelt men är inte alltid lika lätt att omsätta i en organisation med en etablerad kultur, medarbetare med olika bakgrund och med mål och visioner som förändras.  Vi möter idag ständigt förändringar som kan komma av att man får nya ledare, nytt ägarskap, när ny teknik introduceras eller där den marknad man verkar inom förändras i snabb takt. 

Vad har jag tagit med mig under alla mina år i olika roller och i helt skilda branscher och yrken? Framförallt att alltid vara nyfiken, lyhörd och våga gå utanför boxen! Att våga stå bakom och uppmuntra de beteenden man vill se mer av och tydligt stävja de beteenden man vill förhindra.  Det lägger grunden för hållbarhet och psykologisk trygghet som i sin tur ökar både motivation och lönsamhet.

Det är viktigt att våga utmana sig själv hela tiden, både som individ och organisation, men också att hela tiden se såväl kunder som medarbetares behov och potential -  det tror jag är nyckeln till framgång! 

Jag har arbetat i allt från stora internationella koncerner till start-ups och tror att alla organisationer idag behöver arbeta mer med att leva sin företagskultur och  hitta och ge uttryck för sitt unika Employer Value Proposition och Employer Brand. Det är viktigt för att vara attraktiva både gentemot kandidater, kunder och samarbetspartners. I detta arbete är förändring en ständig följeslagare, i en alltmer digital värld där psykologisk trygghet är en mycket viktig ingrediens  för att bygga en hållbar kultur. Att utgå ifrån våra beteenden och låta dem bära den kultur man vill skapa är essentiellt.  Det är en viktig konkurrensfaktor i vår nya arbetsmarknad där ständig kompetensutveckling med både uppskill och reskill och en tydlig rekryteringsstrategi också är nycklar till bibehållen utveckling och lönsamhet.

Det som ger mig allra mest energi är när jag får möjlighet att bidra till att både individer, företag och Sverige kan växa och utvecklas på ett hållbart sätt i en mycket föränderlig och spännande tid!