Tjänster

Låt oss hjälpa er växa!

Employer Branding & Employer Value Proposition - walk the talk

Jag vill bidra till att öka motivation och engagemang genom att driva transformation utifrån tydlighet, tillit och teamkänsla. Jag utmanar och utvärderar för att sedan utveckla och hjälpa er med hela eller delar i utförandet av förändringsarbetet.

"Truly effective and inspiring  leaders aren´t actually driven to lead people; they are driven to serve them." - Simon Sinek

Innovativ rekrytering - vi hjälper er växa

nAbleGrowth hjälper företag att nå ut till de kandidater de söker via riktad annonsering tillsammans med min partner We Select.  Det vi gör är att vi länkar samman er kommunikation med innovativa rekryteringsverktyg. Därigenom kan vi öka träffsäkerheten och det ger en genomsnittlig tillsättningsgrad på 91% inom svårrekryterade yrkeskategorier. Detta tillsammans med en sänkning av kostnad per tillsättning på upp till 84% inom bristkompetensområden och en ökning i konverteringsgraden med upp till 76% på de som besöker kundens karriärssida och som sedan väljer att söka ett jobb.  Låt oss visa hur vi kan hjälpa er med detta!

"No company, small or large, can win overthe long run without energized employees who belive in the mission and understand how to achieve it." - Jack Welch

Cultural Architect & Psychological Safety - nå potentialen - utmanas och utmana

Jag tror att alla vill vara med och bidra och känna stolthet i sin yrkesutövning oavsett roll. Hur kan VI tillsammans nå nästa nivå och hur kan både individen och gruppen utvecklas tillsammans? Genom att förbättra den psykosociala arbetsmiljön ökar både trivsel och resultat och man kan också attrahera fler framtida medarbetare som delar era värderingar.